Toegankelijkheid

Skip to main content

Protocol verantwoord zwemmen in de zwembaden van Sportcentrum De Koploper Sportbedrijf Lelystad

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

De onderstaande veiligheid- en hygiëneregels gelden bij het sporten in het algemeen:
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis met één van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u uw kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u en uw gezin thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als u het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijf thuis als u in thuisisolatie bent, omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten uw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in de ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voor de training (bezoek aan de sportlocatie) thuis naar het toilet;
 • Was voor de training thuis de handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Was na het bezoek aan de sportlocatie de handen met water en zeep; minimaal 20 seconden;
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • Vermijd het aanraken van uw gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga na afloop direct naar huis.
Adviezen specifiek voor kinderen en jongeren
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.
 • Kinderen en jongeren mogen georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen. Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld.
 • Vanaf 11 mei mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar ook weer naar de reguliere bijeenkomsten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen, onder dezelfde voorwaarden als sport.
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen georganiseerd en onder begeleiding buiten sporten en bewegen. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen georganiseerd en onder begeleiding buiten sporten en bewegen met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid
 • Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven.

Algemene regels in het zwembad

Naast de algemene regels staan hieronder de regels die gelden voor het bezoek aan zwembad De Koploper:
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten uw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Informeer vooraf in verband met beperkte toegang (reserveer online);
 • Ga thuis naar het toilet. Voor hoge nood is een enkele toiletruimte open;
 • Kom alleen of kom enkel met personen uit uw huishouden;
 • Kom te voet, met de fiets of auto. Vermijd als het kan het openbaar vervoer;
 • Trek thuis zwemkleding aan;
 • Kom niet eerder dan de aangegeven tijd voor de zwemactiviteit aan bij De Koploper. Wees op tijd.
 • Desinfecteer de handen bij binnenkomst in De Koploper.
 • Betaal met pin of contactloos.
 • Beperk de aanrakingen met deuren en bankjes tot het noodzakelijke minimum.
 • Maak gebruik van een eigen bidon en eigen materialen.
 • Voor sommige zwembadactiviteiten is het mogelijk om wisselcabines en kleedkamers te gebruiken. Mits de routing en de 1,5 meter afstandsregel dit toelaat.
 • Het is niet mogelijk om te douchen in De Koploper. We adviseren u om thuis te douchen, zowel voor als na het uw bezoek.
 • Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de kluisjes. Laat waardevolle spullen thuis. Neem de kleding mee de zwemzaal in en zet de spullen op de aangeduide locatie.
 • Maak bij voorkeur gebruik van slippers in de zwemzalen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
 • Volg de route die is ingesteld (voornamelijk éénrichtingsverkeer).
 • Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie via de bordjes naar de aangewezen uitgang.

Regels voor beheer van het zwembad

 • Houd rekening met de aantallen in het zwembad. In elke fase wordt een bepaald aantal m2 aangehouden;
 • Houd rekening met de looproutes (zo min mogelijk verkeer – éénrichtingsverkeer) en dit is duidelijk aangegeven binnen het zwembad;
 • Houd rekening met de kwaliteit van het water. Er zit meer chloor in het water dan u gewend bent ga dus bij thuiskomst onder de douche;

Protocol zwemmen en duiken in De Koploper betreft Fun Diving

 • Houd rekening met de aankomsttijd bij De Koploper. Het is niet toegestaan om voor het duiken samen te komen of samen te zijn na het duiken. Kom dus maximaal 10 minuten voor aanvang en ga na het duiken direct naar huis;
 • Iedere deelnemer zal gekoppeld worden aan een begeleider voor de aankomende periode;
 • Iedere deelnemer zal zijn eigen uitrusting hebben dit gekoppeld aan een nummer;
 • Deelnemers die hulp nodig hebben bij het omkleden, dit graag door een ouder of verzorger. Deze ouder/verzorger dient na het omkleden het zwembad te verlaten en 5 minuten voor einde duiken weer naar de omkleedruimte te komen.
 • Iedere deelnemer zal met zijn/haar begeleider samen naar de trap van het zwembad lopen, ter water gaan en naar de uitrusting zwemmen die al klaarliggen in het water tegen de kant van het zwembad. Dit allemaal met de 1,5 meter afstand in acht neming;
 • Er zal in één richting gezwommen worden. Steeds met de rand van het zwembad aan de rechterschouder, diegene die oefeningen willen doen kunnen dit doen in het midden van het bad;
 • Begeleiders dienen eerst hun set aan te doen inclusief masker en automaat in, alvorens zij hun deelnemer gaan helpen met zijn/haar set aan te doen.
 • Oefeningen betreft masker klaren, een enkele adem automaat delen, gecontroleerde nood opstijging doen we NIET. Dit om onnodig contact te voorkomen;
 • Het water verlaten: We doen onze sets weer af IN het water. We leggen de manometer op de rand van het bad en laten de sets inclusief automaat in het water liggen. De deelnemers zullen weer met hun begeleider via trap het bad verlaten;
 • Sets zullen opgebouwd en weer uit elkaar gehaald worden door nader te noemen vrijwilligers. Zij zullen vooraf aanwezig zijn en alles klaar leggen. Deze vrijwilligers zullen de sets uit het water halen met handschoenen aan en mondkapjes voor en vervolgens weer in de aanhanger zetten. Zo ook de cilinders;
 • Maskers en automaten zullen gespoeld worden in een desinfectie bad. Dit volgens de richtlijnen van DAN.
 • Iedereen is verplicht badslippers te dragen;
 • Alle begeleiders geven de cilinder inhoud van hun deelnemer door aan Angelique of de nader te benoemen coördinator. Dit om in het logboek van de deelnemers bij te schrijven;
 • Angelique en een nader te benoemen iemand zullen dit alles coördineren, te herkennen aan de gele hesjes (voorwaarde).

Informatie voor deelnemers en ouder(s)/verzorger(s)

 • Informatie voor deelnemers en ouder(s)/verzorger(s) Ook voor deelnemers aan de sport- en beweegactiviteiten in zwembad van De Koploper van Sportbedrijf Lelystad gelden regels en voorschriften. Daarom adviseren wij de deelnemers en/of de ouder(s)/verzorger(s) het volgende:
 • Volg altijd de richtlijnen van het RIVM, zoals benoemd in hoofdstuk 1 van dit protocol;
 • Laat u goed informeren door de sportvereniging of -aanbieder wat de regels en voorschriften zijn;
 • Voor ouder(s)/verzorger(s) is de accommodatie gesloten (tot nader order). Kinderen, deelnemers worden afgezet bij de ingang en er staan geen ouder(s)/verzorger(s) langs de lijn;
 • Volg altijd de adviezen van de coronaverantwoordelijke van de vereniging op. Zo houden wij het sporten voor iedereen leuk!

FacebookInstagramYouTube

© 2005 Fun Diving
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door Fun Diving