Voorwaarden

Om deel te kunnen nemen, is het belangrijk:
Zelf een begeleider meenemen; als iemand geen begeleider heeft dan zoeken we samen een passende begeleider;
Jezelf kunnen verzorgen of met hulp van jouw begeleider;
Vooraf open zijn over wetenswaardigheden omtrent gezondheid, gedrag, medicatie en (voedsel)allergieën;
Redelijk ter been en mobiel zijn;
Goede zwemvaardigheden hebben;
Indien van toepassing, een verklaring kunnen overleggen dat de curator / mentor akkoord gaat met reizen naar het buitenland;
Medische verklaring;
In het bezit zijn van een geldig paspoort (ID is niet toereikend) die na terugkomst minimaal nog 6 maanden geldig is.